دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 01731844000 sport@gau.ac.ir


معرفی مدیر تربیت بدنینام و نام خانوادگی: علی سپهری

مدرک تحصیلی:

ایمیل:

شماره تماس:
01731844000
                                                                                                   

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 تاریخ آخرین بروزرسانی : 08 تیر 1399 - 15:17

ارتباط با ما

آدرس

گرگان – میدان بسیج

شماره تماس

01731844000

پست الکترونیک

sport@gau.ac.ir